Училища

Училища на територията на община Козлодуй

 

Наименование на учебното заведение

Адрес

Директор

Телефон за контакти

Ел. поща

I. Общински училища

1.

Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. „Аспарух” № 5

Верка Петкова

0973/8 08 70; 8 08 71
0878/50 11 38

hr.botev.46@abv.bg

www.su-hrbotev.com

2.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй

 гр. Козлодуй

 ул. “Т. Каблешков” № 1

 

Марийка Костова

0973/8 08 86

факс: 0973/8 08 87

kim_kozloduy@abv.bg http://kim-kozloduy.hit.bg

3.

Начално училище „Васил Левски” гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. "Г. Димитров"

№ 16

Бисерка Димитрова

0973/8 07 80

 

vasil_levski@abv.bg

www.vasillevskikz.dir.bg

 

4.

Основно училище „Васил Априлов”, с. Хърлец

с. Хърлец

ул. „Антим I” № 2

Стефан Стефанов

09163/23 64; 22 64

 

v.aprilov@abv.bg

 

5.

Основно училище „Христо Ботев”, с. Гложене

с. Гложене

ул. „Паисий” № 1

Цветелина Опрова

09160/23 82; 22 37

факс: 09160/23 82

 

gl_hristobotev@abv.bg

 

6.

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан

с. Бутан

ул. „Христо Ботев” № 1

Жана Димитрова

09168/ 21-19

0878 645 399

sukim_but@abv.bg

II. Държавни училища

1.

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй

ул. „Освободител”

Снежина Цветанова

0973/ 8 05 60

факс: 0973/ 8 11 27

pg_qe@mail.bg

 

 

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?