Избирателен списък

 

 

docПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.


 

          Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, на 26 март 2017 г., община Козлодуй уведомява избирателите, че могат да проверят адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/.Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подава "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път.

- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за Народно събрание, за въведения ЕГН.


          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

         1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 11.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №12-НС

         2. Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, (само кандидат за народен представител, член на ЦИК, член на РИК, наблюдател), в срок до 11.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №18-НС

         3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 11.03.2017 г. включително. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)
doc- Приложение №14-НС

         4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 18.03.2017 г. включително:
doc- Приложение № 8-НС

         5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 24.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №9-НС

         6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 24.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №10-НС
doc- Приложение №11-НС

         7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден - 26.03.2017 г.:
doc- Приложение №13-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85 845


 docТаблица на българските граждани в община Козлодуй, по избирателни секции


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи