Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита на личните данни

Награда на херцога на Единбург

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

ДП РАО

Избирателен списък

 

 

docПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.


 

          Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, на 26 март 2017 г., община Козлодуй уведомява избирателите, че могат да проверят адреса на избирателната секция, в която ще гласуват по следните начини:

- През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/.Сайтът предоставя и възможността, след идентификация с електронен подпис, да се подава "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път.

- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

- Чрез SMS. Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за Народно събрание, за въведения ЕГН.


          Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., общинска администрация Козлодуй уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства:

         1. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 11.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №12-НС

         2. Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, (само кандидат за народен представител, член на ЦИК, член на РИК, наблюдател), в срок до 11.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №18-НС

         3. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 11.03.2017 г. включително. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)
doc- Приложение №14-НС

         4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 18.03.2017 г. включително:
doc- Приложение № 8-НС

         5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 24.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №9-НС

         6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК, в срок до 24.03.2017 г. включително:
doc- Приложение №10-НС
doc- Приложение №11-НС

         7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден - 26.03.2017 г.:
doc- Приложение №13-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.
За информация тел: 0973/85 834; 85 835; 85 845


 docТаблица на българските граждани в община Козлодуй, по избирателни секции


Търсене

COVID-19

Анкета

Резултати от анкета

Харесва ли ви новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, определено :
56 % Complete (success)
Не особено :
41 % Complete (success)
Нямам мнение :
4 % Complete (success)

УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, редовно, през цялата година :
58 % Complete (success)
Да, предимно по големи празници :
18 % Complete (success)
Не, имам друго виждане :
24 % Complete (success)

Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки ден :
41 % Complete (success)
Веднъж седмично :
16 % Complete (success)
Веднъж месечно, за да се ориентирам какво се случва :
9 % Complete (success)
Само когато имам нужда от информация :
34 % Complete (success)

Банкова сметка на община Козлодуй

Facebook

 

GDPR

Проверка на данъчни задължения

Единен портал за електронни административни услуги

Оперативна програма Региони в растеж

Easy Pay

ePay.bg

Награди и отличия

Антикорупционен формуляр

Административен регистър

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи