Избирателен списък

 Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.


 

docИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

docПодадени искания за гласуване по настоящ адрес на Местните избори

docИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015г.

docПодадени искания за гласуване по настоящ адрес на национален референдум


 

Във връзка с предстоящите на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове и на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?", община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства, от 14.09.2015 г.:

 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 04.10.2015 г. включително.
- docПриложение №16-МИ
- docПриложение №17-НР

2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 10.10.2015 г. включително.
- docПриложение №12-МИ
- docПриложение №18-НР

3. Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум, в срок до 10.10.2015 г. включително.
- docПриложение №19-НР

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 17.10.2015 г. включително.
- docПриложение №7-МИ
- docПриложение №12-НР

5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 23.10.2015 г. включително.
- docПриложение №10-МИ
- docПриложение №13-НР

6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, в срок до 23.10.2015 г. включително.
- docПриложение №11-МИ
- docПриложение №10-НР

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 0973/85 834; 85 845


 

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook