Заповеди

 

pdfЗаповед №405/09.10.2015г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

pdfЗаповед №403/08.10.2015г. относно забрана за продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места, както и консумацията на спиртни напитки от 22.00 часа на 24.10.2015 г. до 22.00 часа на 25.10.2015 г.

pdfЗаповед №75/24.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на Национален референдум на 25.10.2015г. на територията на с. Бутан

pdfЗаповед №66/24.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на Национален референдум на 25.10.2015г. на територията на с. Гложене

pdfЗаповед №10/24.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на Национален референдум на 25.10.2015г. на територията на с. Крива Бара

pdfЗаповед №26/24.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за произвеждане на Национален референдум на 25.10.2015г. на територията на с. Хърлец

pdfЗаповед №368/24.09.2015г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по въпроса на националния референдум

pdfЗаповед №73/18.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на територията на с. Бутан

pdfЗаповед №7/18.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на територията на с. Крива Бара

pdfЗаповед №23/16.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на територията на с. Хърлец

pdfЗаповед №64/17.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на територията на с. Гложене

pdfЗаповед №365/16.09.2015г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на територията на гр. Козлодуй

pdfЗаповед №354/07.09.2015г. относно определяне местата за обявяване на избирателни списъци за изборите за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25.10.2015г. на територията на община Козлодуй

pdfЗаповед №352/03.09.2015г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25.10.2015г.

pdfЗаповед статут кметства


Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи