Съобщения

pdfСЪОБЩЕНИЕ на звена " Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 05.10.2014г. Районна избирателна комисия - Враца ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, на 25.09.2014 г. /четвъртък/ в 17.00 ч. в Актовата зала на СОУ”Св.св.Кирил и Методий”-гр.Козлодуй.


pdfПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВА НА СИК В МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ГР. КОЗЛОДУЙ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 05 ОКТОМВРИ 2014Г.


 pdfПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014Г., КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 28 АВГУСТ 2014Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:30ч. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ НА ЕТАЖ 2.

docПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?