Избирателен списък

Община Козлодуй, чрез ГД ГРАО, осигурява достъп до избирателните списъци за избори Народно събрание на 05.10.2014 г. за всички български граждани на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за народни представители за Народно събрание.

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.

 


docИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за избиране на народни представители на 05 октомври 2014 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

docЗаличени от избирателния списък по чл. 27, ал.1 от Изборен кодекс

docПодадени заявления за гласуване по настоящ адрес

 


 

 


 Във връзка с предстоящите на 5 октомври 2014 г. избори 

за Народно събрание
 
Община Козлодуй уведомява гласоподавателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и
кметовете на кметства за:

 

1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, в срок до 14.09.2014 г. включително.
docПриложение №17-НС

2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - гласоподаватели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, в срок до 20.09.2014 г. включително
docПриложение №14-НС

3. Заявление-Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – правоимащи гласоподаватели, в срок до 20.09.2014 г. включително
docПриложение №19-НС

4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, в срок до 27.09.2014 г. включително.
docПриложение №10-НС

5. Заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес – от гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати, в срок до 03.10.2014 г. включително
docПриложение №11-НС

6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица, в срок до 03.10.2014 г. включително.
docПриложение №12-НС

Заявленията се подават в община Козлодуй, „Център за информация и обслужване на гражданите”, етаж I, и в съответните кметства.

За информация тел: 0973/85 834; 85 845

 


Таблица на българските граждани за избиране на народни представители на 05 октомври 2014 г. 

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook