Заповеди

pdfЗаповед №201/12.05.2014г. относно продажбата и консумацията на спиртни напитки в изборния ден

 

pdfЗаповед №192/10.05.2014г. относно обособяване на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 

pdfЗаповед №155/15.04.2014г. относно определяне местата за поставяне на агитационни материали 

 

pdfЗаповед №9/16.04.2014г. - с. Хърлец относно определяне местата в с. Хърлец за поставяне на агитационни материали

 

pdfЗаповед №87/17.04.2014г. - с. Гложене относно определяне местата в с. Гложене за поставяне на агитационни материали

 

pdfЗаповед №23/16.04.2014г. - с. Бутан относно определяне местата в с. Бутан за поставяне на агитационни материали

 

pdfЗаповед №3/17.04.2014г. - с. Крива Бара относно определяне местата в с. Крива Бара за поставяне на агитационни материали

 

pdfЗаповед №127/02.04.2014г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Козлодуй за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014г.

 

pdfЗаповед №128/02.04.2014г. относно определяне местата за обявяване на избирателни списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014г. на територията на община Козлодуй

 

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook