РЕШЕНИЕ №38 / 26.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 38
Козлодуй, 26.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите  за кмет на община на 23 октомври 2011 г.


Постъпило е заявление от политическа партия „СОЛИДАРНОСТ”, подписано от представляващия  партията  Яшар Махмудов Касъмов, заведено под № 6 на 26 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на  23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 28 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „СОЛИДАРНОСТ” в Централна избирателна комисия; пълномощно на Яшар Махмудов Касъмов  от 15.08.2011 г. да представлява партията пред Общинската избирателна комисия Козлодуй и решение на централното ръководство на партия „СОЛИДАРНОСТ” от 30.05.2011 г.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „СОЛИДАРНОСТ” ще се изписва в бюлетина за  изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.  е

партия „СОЛИДАРНОСТ”

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от съобщаването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook