РЕШЕНИЕ №40 / 26.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№40
Козлодуй, 26.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на местна коалиция от партии „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” – за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция от партии „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”  подписано от представляващия местната коалиция Емил Стоянов Митрев, заведено под № 15 на 26 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: решение за образуване на местна коалиция „Нов Козлодуй” от 24.08.2011 г., в което е посочен Емил Стоянов Митрев надлежно упълномощен да я представлява; образец от подписа на лицето представляващо местната коалиция; пълномощно с което Емил Стоянов Митрев е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на ПП„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” ; пълномощно  № 88 от 18.08.2011 г.,с което Юлиян Йорданов Първолов е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  ПП„ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”; удостоверение № 26 от 08.08.2011 г. за регистрация на „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи”в Централна избирателна комисия; удостоверение № 69 от 08.08.2011 г. за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” в Централна избирателна комисия и удостоверение от 26.08.2011 г. за новооткрита банкова сметка на ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи”


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА местна коалиция от партии „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”  с наименование „Нов Козлодуй” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  местната коалиция от партии  „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” и „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.  е

„Нов Козлодуй”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook