РЕШЕНИЕ №43 / 26.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№43
Козлодуй, 26.08.2011

ОТНОСНО:  регистрация на местна коалиция от партии ПП” ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, ПП”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция от партии ПП” ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, ПП”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”, подписано от представляващите заедно и поотделно местната коалиция Ангел Кольов Лалюв и Иво Тошков Симеонов, заведено под № 16 на 26 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: решение за образуване на местна коалиция „ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” от 26.08.2011 г., в което са посочени  надлежно упълномощените да я представляват; образци от подписите на двамата представляващи местната коалиция; пълномощно с което е упълномощен Ангел Кольов Лалюв да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на ПП„ГЕРБ”; пълномощно с което Димитър Кръстев Каменов е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  коалиция „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; пълномощно с което Стефан Иванов Александров е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; пълномощно с което Димитър Кръстев Каменов е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  ПП ”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;  удостоверение № 1 от 29.07.2011 г. за регистрация на ПП” ГЕРБ”  в Централна избирателна комисия; удостоверение № 1 от 17.08.2011 г. за регистрация на КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”в Централна избирателна комисия; удостоверение № 17 от 05.08.2011 г. за регистрация на ПП” ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” в Централна избирателна комисия; удостоверение № 14 от 04.08.2011 г. за регистрация на ПП” ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”  в Централна избирателна комисия и удостоверение № 121 от 26.08.2011 г.  от „Общинска банка” АД – финансов център Козлодуй, за новооткрита банкова сметка на ПП „ГЕРБ”


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА местна коалиция от партии ПП” ГЕРБ”, КОАЛИЦИЯ „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, ПП”ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” и ПП”ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”   с наименование „ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  местната коалиция от партии  „ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.  е

„ГЕРБ - ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 26.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook