РЕШЕНИЕ №48 / 27.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 48
Козлодуй, 27.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”,  подписано от представляващия  партията  Александър Трифонов Томов, заведено под № 9 на 27 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 35 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” в Централна избирателна комисия; пълномощно от 10.08.2011 г. на Георги Митков Йотов  да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; препис извлечение от протокол от 18.06.2011 г. на НПС на БСД


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.  е

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 27.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook