РЕШЕНИЕ №50 / 27.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 50
Козлодуй, 27.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”,  подписано от представляващия  партията  Ахмед Демир Доган, заведено под № 19 на 27 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 37 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в Централна избирателна комисия; пълномощно №06-08-ПВР-МИ 2011 от 21.07.2011 г. на Маргарит Марков Маждраков  да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; препис от решение №3 от 19.07.2011 г. на партия  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.  е

ПП”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 27.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook