РЕШЕНИЕ №56 / 27.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 56
Козлодуй, 27.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”,  подписано от представляващия  партията Георги Младенов Младенов, заведено под № 21 на 27 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 3 от 01.08.2011 за регистрацията  на партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” в Централна избирателна комисия; пълномощно №13 от 04.08.2011 г. на Георги Младенов Младенов  да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; протокол от заседание на Постоянното присъствие от 03.08.2011 г. на партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” за участие в изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за общински съветници  на 23 октомври 2011 г.  е

Земеделски съюз „Ал. Стамболийски”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 27.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?