РЕШЕНИЕ №58 / 28.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 58
Козлодуй, 28.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”,  подписано от представляващия  партията Галя Димитрова Грошлева, заведено под № 12 на 28 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 80 от 08.08.2011 за регистрацията  на партия  „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” в Централна избирателна комисия; пълномощно от 19.08.2011 г. на Галя Димитрова Грошлева  да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; протокол от заседание на политическия съвет от 02.05.2011 г. на партия  „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” ще се изписва в бюлетината за  изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.  е

ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 28.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook