РЕШЕНИЕ №60 / 28.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 60
Козлодуй, 28.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кметове на кметства с.Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” подписано от представляващия  партията Здравко Иванов Иванов, заведено под № 20 на 28 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на кметства на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: копие от удостоверение № 2 от 29.07.2011 за регистрацията  на партия  „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”” в Централна избирателна комисия; пълномощно от 05.08.2011 г. на Здравко Иванов Иванов  да представлява партията  пред Общинска избирателна комисия; протокол от заседание на национална конференция от 09.07.2011 г. на партия  „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  политическа „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” ще се изписва в бюлетината за  изборите за кметове на кметства с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан и с. Крива бара  на 23 октомври 2011 г.  е

ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 28.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?