РЕШЕНИЕ №63 / 28.08.2011

Общинска избирателна комисия  гр.  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№63
Козлодуй, 28.08.2011


ОТНОСНО:  регистрация на местна коалиция от партии ПП”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от местна коалиция от партии ПП”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”, подписано от представляващите заедно  местната коалиция Венелин Маринов Лучев и Йовчо Димитров Йовчев, заведено под № 14 на 28 август  2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии/инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.


Към заявлението са приложени: решение за образуване на местна коалиция СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ от 25.08.2011 г., в което са посочени  надлежно упълномощените да я представляват; образци от подписите на двамата представляващи местната коалиция; пълномощно с което е упълномощен Венелин Маринов Лучев да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на ПП„СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”; пълномощно с което Йовчо Димитров Йовчев е упълномощен да подпише решението за образуване на местна коалиция от партии от страна на  ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪГАРИЯ”;  удостоверение № 30 от 08.08.2011 г. за регистрация на ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” в Централна избирателна комисия; удостоверение № 13 от 04.08.2011 г. за регистрация на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” в Централна избирателна комисия; удостоверение № 2237 от Банка ДСК, финансов център Враца, за новооткрита банкова сметка.


Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 95 от Изборния кодекс за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 и чл. 95 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА местна коалиция от партии ПП”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и ПП”ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” с наименование СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ, за участие в изборите за кмет на община  на 23 октомври 2011 г.

Наименованието, с което  местната коалиция от партии  СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ ще се изписва в бюлетината за  изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.  е

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 28.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook