РЕШЕНИЕ №66 / 28.08.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй
РЕШЕНИЕ
№ 66
Козлодуй, 28.08.2011


ОТНОСНО:  Определяне комисия от членове на ОИК, която да поставя и сваля решенията на ОИК на и от мястото, определено за обявяване на решенията по чл.33, ал.2 от ИК


На основание чл. 33, ал. 1 от Изборния кодекс  Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И :

1. Определя състава на комисията да е от трима члена на ОИК.


2. Определя комисия в състав:Милен Методиев Сибинов, Мирослав Петров Ангелов и Светослав Светозаров Спасов- членове  на ОИК.


3. Комисията  т. 2 да поставя решенията на ОИК в деня на приемането им на мястото на обявяване на решенията на таблото в община Козлодуй, за което да направи надлежно отбелязване в книга на решенията, както и на всеки екземпляр от обявените решения, да се отбелязват датата и часът на поставянето им.

4. Комисията по т.2 в срок от три от обявяването на решенията да сваля екземплярите от обявените решения на ОИК, за което да направи надлежно отбелязване в книга на решенията, както и на всеки екземпляр на свалените решения, да отбелязва датата и часът на сваляне и подрежда свалените решения в архива на ОИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

 

* Публикувано на 28.08.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook