РЕШЕНИЕ №67 / 30.08.2011

 

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 67
Козлодуй, 30.08.2011


ОТНОСНО:  Регистрация на СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ от с. Бутан като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, регистриран с решение №3/22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй с вх.№ 1 от 23.08.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Стефан Иванов Стефанов от с.Бутан, като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Стефан Иванов Стефанов, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.122, ал.3 от ИК и подписка по чл.125,ал.2 от ИК,  съдържаща три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 1022 избиратели от кметство с. Бутан, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Стефан Иванов Стефанов, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр.Враца за извършване проверка.

Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ от с. Бутан, като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И :

Регистрира СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ от с. Бутан като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня ЛукановаПубликувано на 30.08.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?