РЕШЕНИЕ №70 / 02.09.2011

Общинска избирателна комисия - Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 70
Козлодуй, 02.09.2011


ОТНОСНО:  определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на община Козлодуй  на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 1  от Изборния кодекс, Решение № 547-МИ от 26.08.2011 год. на ЦИК, чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и справка от ГРАО - Козлодуй  и след като установи, че броя на избирателите вписани в регистрите на населението по постоянен адрес в община Козлодуй е 17 992 към 21.06.2011 год., Общинска избирателна комисия – Козлодуй

Р Е Ш И:

1. Броят на мандатите за общински съветници за община Козлодуй, които следва да бъдат разпределени на изборите на 23 октомври 2011 г. е  21 /двадесет и един/.

2. Копие от настоящето решение да се изпрати незабавно на ЦИК и Община Козлодуй.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова
Публикувано на 02.09.2011 в 17:00 часа

Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?