РЕШЕНИЕ №71 / 02.09.2011

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 71
Козлодуй, 02.09.2011


ОТНОСНО:   Упълномощаване на член на ОИК Козлодуй за предаване по опис приетата от комисията подписка на избиратели по чл.125, ал.2 от ИК


Съгласно т.3 б”а” от  решение № 29-МИ от 14.07.2011 година на ЦИК ОИК Козлодуй


Р Е Ш И:


Упълномощава Надя Бениаминова Пашова, член на ОИК Козлодуй, да предава по опис приетите от комисията подписки на избиратели по чл.125, ал.2 от ИК, на териториално звено на ГД „ГРАО” гр. Враца  за проверка по чл.125, ал.4 от ИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 02.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook