РЕШЕНИЕ №72 / 02.09.2011

 

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 72
Козлодуй, 02.09.2011


ОТНОСНО:  Регистрация на ИВАЙЛО БОРИСОВ ИВАНОВ от с. Бутан като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, регистриран с решение №4/22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй с вх.№ 2 от 02.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Ивайло Борисов Иванов от с.Бутан, като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Ивайло Борисов Иванов, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.122, ал.3 от ИК и подписка по чл.125,ал.2 от ИК,  съдържаща три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 681 избиратели от кметство с. Бутан, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Ивайло Борисов Иванов, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр.Враца за извършване проверка.

Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на ИВАЙЛО БОРИСОВ ИВАНОВ от с. Бутан, като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И :

Регистрира ИВАЙЛО БОРИСОВ ИВАНОВ от с. Бутан като независим кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня ЛукановаПубликувано на 02.09.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?