РЕШЕНИЕ №75 / 08.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 75
Козлодуй, 08.09.2011


ОТНОСНО:  Регистрация на ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ  от с. Крива бара като независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, регистриран с решение №6/22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй с вх.№ 3 от 08.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Цветан Иванов Йорданов от с. Крива бара, като независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Цветан Иванов Йорданов, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.122, ал.3 от ИК, справки от общинска администрация Козлодуй №№ 88 и 102 от 08.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресната регистрация на кандидата; подписка по чл.125,ал.2 от ИК,  съдържаща три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 100 избиратели от кметство с. Крива бара, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Цветан Иванов Йорданов, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр.Враца за извършване проверка.

Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ от с. Крива бара, като независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И :

Регистрира ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ от с. Крива бара като независим кандидат за кмет на кметство с. Крива бара, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 08.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?