РЕШЕНИЕ №76 / 08.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 76
Козлодуй, 08.09.2011


ОТНОСНО:  Регистрация на  АНТОН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ  от с. Гложене като независим кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй.

Постъпило е предложение от инициативен комитет, регистриран с решение №36/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй с вх.№ 4 от 08.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Антон Огнянов Тодоров от с. Гложене, като независим кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Антон Огнянов Тодоров, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация по образец от кандидата, че отговаря на условията по чл.122, ал.3 от ИК, справки от общинска администрация Козлодуй №№ 89 и 103 от 08.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресната регистрация на кандидата; подписка по чл.125,ал.2 от ИК,  съдържаща три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 620 избиратели от кметство с. Гложене, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Антон Огнянов Тодоров, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр.Враца за извършване проверка.

Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на АНТОН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ от с. Гложене, като независим кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, ОИК Козлодуй

Р Е Ш И :

Регистрира АНТОН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ от с. Гложене като независим кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева


СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 08.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?