РЕШЕНИЕ №77 / 12.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 77
Козлодуй, 12.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, регистрирана с решение №8/22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Николай Богомилов Стоев, с вх.№ 1 от 12.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 - Николай Богомилов Стоев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 – Стефан Дамянов Пришков  с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 – Йончо Богданов Албов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 – Андрей Динков Андреев с постоянен адрес  в гр. Козлодуй и

под номер 5 – Валери Ачков Цветанов с постоянен адрес в  с. Бутан, община Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на общинското ръководство на партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в община Козлодуй за издигане на петимата кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,2 и 4 от ИК; пълномощно на Николай Богомилов Стоев № 64 от 11.09.2011 г.; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 100,114,101,115,102,116,103,117,104 и 118 от 12.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 - Николай Богомилов Стоев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 – Стефан Дамянов Пришков  с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 – Йончо Богданов Албов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 – Андрей Динков Андреев с постоянен адрес  в гр. Козлодуй и

под номер 5 – Валери Ачков Цветанов с постоянен адрес в  с. Бутан, община Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 12.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?