РЕШЕНИЕ №78 / 12.09.2011

Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 78
Козлодуй, 12.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.Постъпило е предложение от политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, регистрирана с решение №10/22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Николай Богомилов Стоев, с вх.№5 от 12.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Валери Ачков Цветанов с постоянен адрес с. Бутан, община Козлодуй като кандидат за кмет на кметство от ПП”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: решение на общинското ръководство на партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” в община Козлодуй за издигане на кандидата за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй; заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за кандидат кмет;  декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,2 и 4 от ИК; пълномощно на Николай Богомилов Стоев № 64 от 11.09.2011 г.; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 104 и 118 от 12.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидата за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира  Валери Ачков Цветанов с постоянен адрес с. Бутан, община Козлодуй  като кандидат за кмет на кметство с. Бутан, община Козлодуй на политическа партия ”РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 12.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook