РЕШЕНИЕ №80 / 12.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 80
Козлодуй, 12.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй.Постъпило е предложение от политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, регистрирана с решение №15/24.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Васил Цветанов Стоянов, с вх.№1 от 12.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на община, за регистрирането на Борислав Илиев Борисов с постоянен адрес гр. Козлодуй, община Козлодуй като кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: решение на общинската конференция на партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” в община Козлодуй за издигане на кандидата за кмет на община; заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за кандидат кмет на община;  декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,2 и 4 от ИК; пълномощно на Васил Цветанов Стоянов № 518 от 18.08.2011 г. да представлява партията при регистрацията; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 112 и 98 от 09.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата.


Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидата за кмет на община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира  БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОРИСОВ с постоянен адрес гр. Козлодуй, община Козлодуй  като кандидат за кмет на община Козлодуй на политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 12.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?