РЕШЕНИЕ №84 / 14.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 84
Козлодуй, 14.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй.Постъпило е предложение от политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, регистрирана с решение №16/24.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Васил Цветанов Стоянов, с вх.№8 от 14.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство, за регистрирането на Пламен Иванов Севастоянов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй като кандидат за кмет на кметство с. Гложене от ПП ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: решение  от заседание на общинска конференция на  партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за издигане на кандидата за кмет на кметство; заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за кандидат кмет на кметство;  декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,2 и 4 от ИК; пълномощно на Васил Цветанов Стоянов № 518 от 18.08.2011 г. да представлява партията при регистрацията; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 105 и 125 от 12.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата.


Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидата за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира     ПЛАМЕН ИВАНОВ СЕВАСТОЯНОВ с постоянен адрес с. Гложене, община Козлодуй  като кандидат за кмет на кметство с. Гложене, община Козлодуй на политическа партия ”БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 14.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook