РЕШЕНИЕ №87 / 15.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 87
Козлодуй, 15.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат за общински съветник


Постъпило е предложение от Инициативен комитет, регистриран с решение №32/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  инициативния комитет Милена Ивайлова Иванова вх.№2 от 15.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на Благовест Витанов Стаменов с постоянен адрес в гр. Козлодуй, като независим кандидат за общински съветник, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата Благовест Витанов Стаменов, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет;  декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал.1 и 3 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 131 и 117 от 14.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата и подписка по чл.125, ал.1 от ИК, съдържаща три имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на заявени 324 избиратели от община Козлодуй, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Благовест Витанов Стаменов, която ОИК Козлодуй предаде незабавно на звеното на ГД”ГРАО” гр. Враца за извършване на проверка.


Изпълнени са изискванията на чл.122, чл.125 и чл.126 от ИК за регистриране на Благовест Витанов Стаменов от гр. Козлодуй, като независим кандидат за общински съветник


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира     БЛАГОВЕСТ ВИТАНОВ СТАМЕНОВ с постоянен адрес гр.Козлодуй, като независим кандидат за общински съветник, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 15.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?