РЕШЕНИЕ №92 / 17.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 92
Козлодуй, 17.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй.Постъпило е предложение от политическа партия ”АТАКА”, регистрирана с решение №26/25.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията   Волен Николов Сидеров, с вх.№2 от 17.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на община, за регистрирането на Елена Димитрова Рангелова с постоянен адрес гр. Козлодуй, община Козлодуй като кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП „АТАКА” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: решение от заседание на Централния Сбор на партия ”АТАКА” за издигане на кандидата за кмет на община; заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”АТАКА” за кандидат кмет на община;  декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 2 и 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 146 и 164 от 15.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата.


Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидата за кмет на община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира  ЕЛЕНА ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА с постоянен адрес гр. Козлодуй, община Козлодуй  като кандидат за кмет на община Козлодуй на политическа партия ”АТАКА”, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 17.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook