РЕШЕНИЕ №98 / 17.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 9
8
Козлодуй, 17.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, регистрирана с решение №43/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващите местната коалиция Иво Тошков Симеонов и Ангел Кольов Лалюв, с вх.№ 5 от 17.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния и настоящ адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 – Румен Василев Маноев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 – Петко Иванов Петков с постоянен адрес в с.Гложене, общ.Козлодуй

под номер 3 – Валери Стефанов Ончев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 – Марин Цветанов Стефанов с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 – Ангел Кольов Лалюв с постоянен адрес в  гр. Козлодуй

под номер 6 – Йосиф Петков Първанов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 – Любомир Бориславов Йотов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 8 – Мая Людмилова Занева с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 – Тинко Върбанов Съйков с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 10 – Борис Димитров Солунски с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 11 – Недялко Борисов Мишовски с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 12 – Марин Величков Вълчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 13 – Рашо Страшимиров Първанов с настоящ адрес в гр.Козлодуй

под номер 14 – Дилян Петков Димитров с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 15 – Николина Илиева Маринова с постоянен адрес в с.Бутан, общ.Козлодуй

под номер 16 – Валентин Иванов Митов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 17 – Валери Петров Димитров с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 18 – Лъчезар Златков Стоянов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 19 – Иван Николов Колчев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 20 – Сергей Минков Попов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 21 – Владимир Михайлов Маринов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на местната коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА. BG”, от 16.09.2011г. за издигане на двадесет и един кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА. BG” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 90, 104 от 09.09.2011 год., №№ 121, 125, 126, 127, 131, 128, 129, 120, 119, 132, 124 от 14.09.2011 год., №№ 133, 140, 145, 130, 137, 123, 143, 148, 149, 148, 146, 150, 166, 142, 167, 168, 165, 147, 135, 138, 144, 136, 139, 147, 122, 141, 134 от 15.09.2011 год. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА. BG” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 – Румен Василев Маноев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 – Петко Иванов Петков с постоянен адрес в с.Гложене, общ.Козлодуй

под номер 3 – Валери Стефанов Ончев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 – Марин Цветанов Стефанов с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 – Ангел Кольов Лалюв с постоянен адрес в  гр. Козлодуй

под номер 6 – Йосиф Петков Първанов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 – Любомир Бориславов Йотов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 8 – Мая Людмилова Занева с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 – Тинко Върбанов Съйков с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 10 – Борис Димитров Солунски с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 11 – Недялко Борисов Мишовски с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 12 – Марин Величков Вълчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 13 – Рашо Страшимиров Първанов с настоящ адрес в гр.Козлодуй

под номер 14 – Дилян Петков Димитров с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 15 – Николина Илиева Маринова с постоянен адрес в с.Бутан, общ.Козлодуй

под номер 16 – Валентин Иванов Митов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 17 – Валери Петров Димитров с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 18 – Лъчезар Златков Стоянов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 19 – Иван Николов Колчев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 20 – Сергей Минков Попов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 21 – Владимир Михайлов Маринов с постоянен адрес в гр. Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 17.09.2011 в 18:30 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?