РЕШЕНИЕ №99 / 18.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 99
Козлодуй, 18.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от местна коалиция „ЛИДЕР”,”ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” регистрирана с решение №24/25.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия местната коалиция Симеон Иванов Симеонов с вх.№ 6 от 18.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от коалиция „ЛИДЕР”,”ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния и настоящ адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Симеон Иванов Симеонов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 3 –Николай Крумов Петков с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Румен Стоянов Тихолов  с настоящ адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Венцислав Павлов Горанов с постоянен адрес в с.Хърлец, община  Козлодуй

под номер 6 –Румен Димитров Христов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Марияна Тодорова Цолова с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 8 –Огнян Борисов Белитов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 –Петко Методиев Петков с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 10 –Дилян Руменов Йозов  с постоянен адрес в гр.Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на местната коалиция „ЛИДЕР”,”ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”от 15.09.2011г. за издигане на десет кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от местна коалиция „ЛИДЕР”,”ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №126 от 13.09.2011 г. и №№166,175,165,176,164,177,163,178,162,179,161,180,160,181,159,182,158 и 183 от17.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ЛИДЕР”,”ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 –Симеон Иванов Симеонов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 3 –Николай Крумов Петков с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Румен Стоянов Тихолов  с настоящ адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Венцислав Павлов Горанов с постоянен адрес в с.Хърлец, община  Козлодуй

под номер 6 –Румен Димитров Христов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Марияна Тодорова Цолова с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 8 –Огнян Борисов Белитов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 –Петко Методиев Петков с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 10 –Дилян Руменов Йозов  постоянен адрес в гр.Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 18.09.2011 в 15:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?