РЕШЕНИЕ №100 / 19.09.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 100
Козлодуй, 19.09.2011

ОТНОСНО:  Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ” регистрирана с решение №40/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия местната коалиция Емил Стоянов Митрев с вх.№ 7 от 19.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ”  в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния и настоящ адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Юлиян Йорданов Първолов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Емил Стоянов Митрев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 3 –Емилия Богданова Карамфилова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Валентин Радославов Стоенелов с настоящ адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Николинка Георгиева Тодорова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 6 –Олга Тошева Николова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Тодор Йорданов Първолов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 8 –Цветан Маринов Синигеров с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 –Валентина Недкова Илиева с настоящ адрес в гр.Козлодуй

под номер 10 –Пенка Димитрова Александрова с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 11 –Ивайло Георгиев Куляшки с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 12 –Илияна Цветанова Чипева с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 13 –Ивайло Николов Първанов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 14 –Милчо Маринов Павлов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на местната коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ” № 3 от 18.09.2011г. за издигане на четиринадесет кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ”  като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 174,193,175,194,176,195,177,196,178,197, 179, 198, 180, 199, 181, 200, 201, 182, 202, 183, 203, 184, 204, 185, 205, 186 и 206 от 19.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ”   в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 –Юлиян Йорданов Първолов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Емил Стоянов Митрев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 3 –Емилия Богданова Карамфилова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Валентин Радославов Стоенелов с настоящ адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 –Николинка Георгиева Тодорова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 6 –Олга Тошева Николова с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Тодор Йорданов Първолов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 8 –Цветан Маринов Синигеров с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 9 –Валентина Недкова Илиева с настоящ адрес в гр.Козлодуй

под номер 10 –Пенка Димитрова Александрова с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 11 –Ивайло Георгиев Куляшки с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 12 –Илияна Цветанова Чипева с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 13 –Ивайло Николов Първанов с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 14 –Милчо Маринов Павлов с постоянен адрес в гр.Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова
Публикувано на 19.09.2011 в 17:00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook