РЕШЕНИЕ №101 / 19.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 101
Козлодуй, 19.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община Козлодуй.Постъпило е предложение от местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ”, регистрирана с решение №41/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващите местната коалиция  Емил Стоянов Митрев, с вх.№4 от 19.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на община, за регистрирането на Юлиян Йорданов Първолов с постоянен адрес гр. Козлодуй, община Козлодуй като кандидат за кмет на община Козлодуй от местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Към предложението са приложени: решение от проведено заседание местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ”  № 4 от 18.09.2011 г. за издигане на кандидата за кмет на община; заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ” за кандидат кмет на община;  декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от кандидата по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 2 и 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 174 и 193 от 19.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на кандидата.


Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидата за кмет на община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` КозлодуйР Е Ш И :


Регистрира  ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ПЪРВОЛОВ с постоянен адрес гр. Козлодуй, община Козлодуй  като кандидат за кмет на община Козлодуй на местна коалиция „НОВ КОЗЛОДУЙ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 19.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?