РЕШЕНИЕ №102 / 19.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 102
Козлодуй, 19.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”ЕСИ”, регистрирана с решение №5/22.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Тома  Янков Томов, с вх.№8 от 19.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП ”ЕСИ”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Невелин Спасов Найденов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 2 –Кайчо Ангелов Занков с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 3 –Методи Митков Кирилов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Борислав Бонков Георгиев с постоянен адрес  в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 5 –Герго Тодоров Цветков с постоянен адрес в  с. Бутан, община Козлодуй

под номер 6 –Васил Китов Линов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Десислав Даилов Борисов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 8 –Давид Александров Димитров с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 9 –Бисер Пешов Вачов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на Политическото бюро на ”ЕСИ” от 15.08.2011 г за издигане на девет кандидата за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”ЕСИ”, като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; пълномощно на Васил Китов Линов от 15.08.2011 г.; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 192, 212, 193, 213, 194, 214, 195, 215,197,217,198,218,199,219,196,216,200 и 221 от 19.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия ` Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия ”ЕСИ”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 –Невелин Спасов Найденов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 2 –Кайчо Ангелов Занков с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 3 –Методи Митков Кирилов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Борислав Бонков Георгиев с постоянен адрес  в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 5 –Герго Тодоров Цветков с постоянен адрес в  с. Бутан, община Козлодуй

под номер 6 –Васил Китов Линов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 7 –Десислав Даилов Борисов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 8 –Давид Александров Димитров с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 9 –Бисер Пешов Вачов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 19.09.2011 в 18:30 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?