РЕШЕНИЕ №103 / 19.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 103
Козлодуй, 19.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, регистрирана с решение №50/27.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Гълъб Борисов Кирилов, с вх.№9 от 19.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Стефан Спасов Спасов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Гълъб Борисов Кирилов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Христо Ватов Христов с постоянен адрес в  с. Бутан, община Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на ЦОБ на партия ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, за издигане на трима кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; пълномощно на Гълъб Борисов Кирилов; справки от общинска администрация Козлодуй №№173,192,190,172,191,171 от 19.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия  Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия ”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 –Стефан Спасов Спасов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Гълъб Борисов Кирилов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Христо Ватов Христов с постоянен адрес в  с. Бутан, община КозлодуйРешението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 19.09.2011 в 18:30 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook