РЕШЕНИЕ №106 / 19.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 106
Козлодуй, 19.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” регистрирана с решение №65/28.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващите местната коалиция Венелин Маринов Лучев и Йовчо Димитров Йовчев с вх.№ 10 от 19.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ”  в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния и настоящ адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 – Стефан Маринов Плешоев с постоянен адрес в с.Хърлец, община Козлодуй

под номер 2 – Йовчо Димитров Йовчев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 3 – Венелин Маринов Лучев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 – Ирина Христова Къчева с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 – Бойчо Боянов Димитров с постоянен адрес в  гр. Козлодуй

под номер 6 – Валери Симеонов Йорданов с постоянен адрес в с.Хърлец, община Козлодуй

под номер 7 – Калина Любенова Занева с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 8 – Емил Петров Маринов с постоянен адрес в с. Гложене, общ. Козлодуй

под номер 9 – Росен Владимиров Йовчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 10 – Иво Алексиев Методиев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 11 – Владимир Гатев Бенев с настоящ адрес в гр.Козлодуй

Към предложението са приложени: решение на местната коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” от 10.09.2011г. за издигане на единадесет кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ИК; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 184, 167, 170, 189, 185, 168, 187, 169, 188 от 17.09.2011 год., №№ 157, 140, 169, 151 от 15.09.2011 год., №№ 154, 173 от 16.09.2011 год., №№ 187, 207, 208, 188, 189, 209 от 19.09.2011 год. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия `Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ на КОЗЛОДУЙ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 – Стефан Маринов Плешоев с постоянен адрес в с.Хърлец, община Козлодуй

под номер 2 – Йовчо Димитров Йовчев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 3 – Венелин Маринов Лучев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 – Ирина Христова Къчева с постоянен адрес  в гр. Козлодуй

под номер 5 – Бойчо Боянов Димитров с постоянен адрес в  гр. Козлодуй

под номер 6 – Валери Симеонов Йорданов с постоянен адрес в с.Хърлец, община Козлодуй

под номер 7 – Калина Любенова Занева с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 8 – Емил Петров Маринов с постоянен адрес в с. Гложене, общ. Козлодуй

под номер 9 – Росен Владимиров Йовчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 10 – Иво Алексиев Методиев с постоянен адрес в гр.Козлодуй

под номер 11 – Владимир Гатев Бенев с настоящ адрес в гр.Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова

Публикувано на 19.09.2011 в 18:30 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?