РЕШЕНИЕ №107 / 20.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 107
Козлодуй, 20.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”Политическо движение ЕВРОРОМА”, регистрирана с решение №28/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Сашо Димитров Ангелов, с вх.№11 от 20.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП ”Политическо движение ЕВРОРОМА”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Пламен Мончов Маринов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 2 –Звездомир Валериев Георгиев с постоянен адрес в с. Гложене, община  Козлодуй

под номер 3 –Красимир Пенков Спасов с постоянен адрес в гр. Козлодуй

Към предложението са приложени: решение от заседание на политическия съвет на партия ”Политическо движение ЕВРОРОМА”, за издигане на трима кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”Политическо движение ЕВРОРОМА” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; пълномощно на Сашо Димитров Ангелов № 170 от 12.09.2011; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 201,221,202,222,203 и 223 от 20.09.2011 г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия  Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия ”Политическо движение ЕВРОРОМА”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:


под номер 1 –Пламен Мончов Маринов с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 2 –Звездомир Валериев Георгиев с постоянен адрес в с. Гложене, община  Козлодуй

под номер 3 –Красимир Пенков Спасов с постоянен адрес в гр. Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 20.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?