РЕШЕНИЕ №108 / 20.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 108
Козлодуй, 20.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”НДСВ”, регистрирана с решение №17/24.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Цветан Василев Стоянов, с вх.№12 от 20.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП „НДСВ”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Румен Димитров Младенов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 2 –Нина Георгиева Балабанова с постоянен адрес в с. Крива бара, община  Козлодуй

под номер 3 –Галина Петрова Кръстева с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 4 –Ангел Цветков Ангелов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 5 –Дафинка Младенова Филева с постоянен адрес в гр. Козлодуй

Към предложението са приложени: решение от заседание на общинска конференция на партия ”НДСВ” за издигане на петима кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”НДСВ” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; пълномощно на Цветан Василев Стоянов; справки от общинска администрация Козлодуй №№ 153,172,152 и 171 от 16.09.2011 №№99,113 от 12.09.2011г.; №№191,211,190 и 210 от 19.09.2011г. удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия  Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия ”НДСВ”, в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:


под номер 1 –Румен Димитров Младенов с постоянен адрес в с. Гложене, община Козлодуй

под номер 2 –Нина Георгиева Балабанова с постоянен адрес в с. Крива бара, община  Козлодуй

под номер 3 –Галина Петрова Кръстева с постоянен адрес в с. Бутан, община Козлодуй

под номер 4 –Ангел Цветков Ангелов с постоянен адрес в с. Хърлец, община Козлодуй

под номер 5 –Дафинка Младенова Филева с постоянен адрес в гр. Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 20.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?