РЕШЕНИЕ №109 / 20.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 109
Козлодуй, 20.09.2011


ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Козлодуй.


Постъпило е предложение от политическа партия ”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, регистрирана с решение №46/26.08.2011 г. на ОИК Козлодуй, подписано от представляващия  партията Радослав Иванов Василев, с вх.№13 от 20.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници, за регистрирането на кандидатска листа за общински съветници от ПП ”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.

Предложението съдържа подреждане на кандидатите за общински съветници с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите, както следва:

под номер 1 –Геновева Лазарова Славчева с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Юлиян Любчов Методиев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Даниел Иванов Савчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Мартин Петров Славчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 5 - Радослав Иванов Василев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

Към предложението са приложени: решение от заседание на организационен съвет на партия ”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за издигане на петима кандидати за общински съветници; заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от партия ”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” като кандидат за общински съветник;  декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 от ИК; декларация от всеки кандидат по образец, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1,3 и 4 от ИК; пълномощно на Радослав Иванов Василев; справки от общинска администрация Козлодуй №№207,227,208,228,206,226,205,225,204 и 224 удостоверяващи постоянния и настоящ адрес и датите на адресните регистрации на всеки от кандидатите.

Изпълнени са изискванията на чл.122 и чл.126 от ИК за регистриране на кандидатската листа за общински съветници в община Козлодуй

Предвид изложеното и на основание чл.126, ал.1 във връзка с чл.33, ал.1, т.15 от ИК, Общинска избирателна комисия  Козлодуй


Р Е Ш И :


Регистрира кандидатска листа за общински съветници на политическа партия ”ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в община Козлодуй, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г., по ред както следва:

под номер 1 –Геновева Лазарова Славчева с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 2 –Юлиян Любчов Методиев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 3 –Даниел Иванов Савчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 4 –Мартин Петров Славчев с постоянен адрес в гр. Козлодуй

под номер 5 - Радослав Иванов Василев с постоянен адрес в гр. Козлодуй


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 20.09.2011 в 17:00 часа


Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook