РЕШЕНИЕ №111 / 20.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 111
Козлодуй, 20.09.2011


ОТНОСНО:поправка на техническа грешка в Решение № 98 от 17.09.2011 г.на ОИКПостъпило е писмо вх. № 21/20.09.2011 г. от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” подписано от представляващите Ангел Кольов Лалюв и Иво Тошков Симеонов, за допусната техническа грешка в Решение № 98 от 17 септември 2011 г. на кандидата за общински съветник Валери Петров Димитров под № 17 в листата на местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, като при изписване на бащиното и фамилното име на кандидата имената са разменени вместо „Петров Димитров" е изписано грешно „Димитров Петров".

Към писмото е приложено копие от лична карта на кандидата, видно от което той е записан с имена Валери Петров Димитров.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:


Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 98 от 17 септември 2011 г. на кандидата за общински съветник Валери Петров Димитров под № 17 в листата на местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG”, като бащиното и фамилно име на кандидата за общински съветник под № 17 в листата Валери Петров Димитров вместо „Димитров Петров" да се чете „Петров Димитров".


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

 
* Публикувано на 20.09.2011 в 17:00 часаТърсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?