РЕШЕНИЕ №112 / 20.09.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 112
Козлодуй, 20.09.2011


ОТНОСНО:Контрол за изготвяне и обявяване на избирателните списъци в община Козлодуй


На основание чл.33, ал.1, т.6 от ИК и във връзка с протокол от 19.09.2011 година на нарочна комисия от членове на   ОИК Козлодуй, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:


Дава предписание на Общинска администрация Козлодуй да отстрани констатираните нарушения при обявяване на избирателните списъци на определените  със заповед на кмета на община Козлодуй № 330 от 25.08.2011 г.  места, както следва:

- в гр.Козлодуй секция № 062000002 на определеното място в хранителен магазин на Румяна Георгиева находящ се ул.”Ломска”, избирателните списъци да бъдат обявени съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.

- в гр.Козлодуй секция № 062000003  на определеното място в хранителен магазин на ЕТ „Мариус-94 – Мирослав Павлов” площад на 8-те улици избирателните списъци да бъдат обявени, съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.

- в  с. Хърлец, секция № 062000018 на определеното място в Здравна служба, ул.”Г.С.Раковски” №13, избирателните списъци да бъдат обявени съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.

-  с. Хърлец, секция № 062000017 на определеното място в Народно читалище „Никола Вапцаров-1927” избирателните списъци да бъдат обявени, съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.

- в  с.Гложене, секция № 062000022 на определеното място  в хранителен магазин - ПК „Солидарност” избирателните списъци да бъдат обявени, съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.

- в  с.Бутан, секция № 062000023 на определеното място  в хранителен магазин ЕТ          „ТАЙНА-91” Асен Маринов избирателните списъци да бъдат обявени, съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.

- в  с.Крива бара в секция № 062000027 на определеното място  в административната сграда на Кметство Крива бара избирателните списъци да бъдат обявени, съгласно чл.54, ал.1 във връзка с § 1, т.12 от ДП на ИК на видно място.


Възлага на секретаря на ОИК Козлодуй да изпрати копие от решението и протокол от извършена проверка от  комисия при ОИК на Кмета на община Козлодуй.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

 


* Публикувано на 20.09.2011 в 17:00 часа

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook