РЕШЕНИЕ №113 / 21.09.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 113
Козлодуй, 21.09.2011


ОТНОСНО: определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в Общинска избирателна комисия - Козлодуй в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


На основание чл. 33, ал. 1, т. 9, чл. 173 и § 5, т. 6, буква"а" от ДР на Изборния кодекс и във връзка с Решение № 781-ПВР от 15 септември 2011 г. на ЦИК на 21 септември 2011 г., в 18,00 ч., в сградата на Община Козлодуй на ул.”Христо Ботев” № 13, Заседателна зала, Общинска избирателна комисия проведе жребий на номерата на партиите, коалициите от партии,  местните коалиции от партии и инициативните комитети, регистрирани в ОИК - Козлодуй в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


След проведения жребий Общинска избирателна комисия - Козлодуй


Р Е Ш И:


Обявява следната поредност на номерата на партиите, коалициите от партии, местните коалиции от партии и инициативните комитети в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Козлодуй.


№ 22 МК  „НОВ КОЗЛОДУЙ”

№ 23 ПП  „ДРОМ”

№ 24 МК  „ГЕРБ-ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG

№ 25 ПП  „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ”АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”

№ 26 ПП  „НДСВ”

№ 27 ПП  „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛЗЕМОКРАЦИЯ”

№ 28 ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

№ 29 ПП  „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА”

№ 30 ИК  БЛАГОВЕСТ ВИТАНОВ СТАМЕНОВ

№ 31 ИК  АНТОН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ

№ 32 ИК  ИВАЙЛО БОРИСОВ ИВАНОВ

№ 33 ПП  „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”

№ 34 ПП  „СОЛИДАРНОСТ”

№ 35 ПП  „ЕСИ”

№ 36 ПП  „БЪЛГАСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”

№ 37 ПП  „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА”

№ 38 ИК  ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

№ 39 МК  „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”

№ 40 МК  „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ НА КОЗЛОДУЙ”

№ 41 ИК  СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

Определеният номер важи за всички видове местни избори на територията на община Козлодуй. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за общински съветници /кмет на община /кмет на кметство срещу наименованието на избраната при жребия партия, местна коалиция или независим кандидат.

Когато партия, коалиция или местна коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа или кандидати за кметове, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Определените номера на партии регистрирани пред ОИК- Козлодуй със същото наименование и състав, публикувани в Решение № 866-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на Централната избирателна комисия се вписват и в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Козлодуй, както следва:


№ 3 ПП  „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”

№ 5 ПП  „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

№ 7 ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"

№ 8 ПП  „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

№ 9 ПП  „АТАКА”

№ 14 ПП  „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

№ 15 ПП  „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”

№ 17 ПП  „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

 
* Публикувано на 21.09.2011 в 19.00 часа

Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?