РЕШЕНИЕ №115 / 26.09.2011


Общинска избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 115
гр. Козлодуй, 26.09.2011 год.
ОТНОСНО: назначаване на Секционните избирателни комисии, включително подвижна секционна избирателна комисия в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.В Общинската избирателна комисия с вх. № 24 от 24.09.2011 год. от кмета на община Козлодуй са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за съставите на образуваните в общината общо двадесет и седем секционни избирателни комисии, включително една подвижна избирателна секционна комисия.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 34, ал. 2, ал. 3 и ал.5 от ИК, Решение № 56-ПВР/МИ от 05.08.2011 год. на Централната избирателна комисия и Решения № № 68 и 69 от 01.09.2011 год. И Решение № 73 от 07.09.2011 год. на Общинска избирателна комисия - Козлодуй, включително протоколи за проведени консултации на 13.09.2011 год. и на 17.09.2011 год.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и състава на Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000001 с адрес гр.Козлодуй,  ул. „Христо Ботев” № 145, Квартален клуб.

Не е постигнато съгласие по отношение на броя и състава на останалите двадесет и шест  секционни избирателни комисии, включително подвижната секционна избирателна комисия в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал.10 на Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 


Р Е Ш И:

 


1. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000001 с адрес гр.Козлодуй,  ул. „Христо Ботев” № 145, Квартален клуб в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветелина Цветкова Тошева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Михайлов Ушатов

СЕКРЕТАР:

Теодора Херофимова Стоименова

ЧЛЕНОВЕ:

Стефанка Величкова Аначкова

 

Елиза Димчева Съменова

 

Милко Иванов Кърлиев

 

Захари Цветанов Оприцов
2. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000002 с адрес гр. Козлодуй, СОУ „Христо Ботев” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сталин Манасиев Стоев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валери Стоянов Костадинов

СЕКРЕТАР:

Кръстьо Стефанов Гризанов

ЧЛЕНОВЕ:

Велислава Димитрова Георгиева

 

Цветелина Величкова Станчева

 

Пламен Цветанов Биджев

 

Росен Станчев Петров

 

Борислав Димитров Миткински

 

Венцислав Стайов Цибров


3. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000003 с адрес  гр.Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 22 в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Веселинов Здравков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанаска Иванова Синигерова

СЕКРЕТАР:

Вяра Димитрова Маринова

ЧЛЕНОВЕ:

Виолета Александрова Димитрова

 

Цветанка Кирилова Добрева

 

Тянка Димитрова Захариева

 

Наташа Венкова Таикова


4. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000004 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски” № 3, ОДЗ „Радост” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тоня Ивова Динолова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Данаил Емилов Йорданов

СЕКРЕТАР:

Марияна Иванова Ценкова

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Христов Цветков

 

Христо Борисов Маринчев

 

Нина Ангелова Балонова

 

Марияна Петкова Синева

 

Петър Бойков Горанов

 

Лилия Христова Маринова


5. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000005 с адрес гр.Козлодуй, ОДЗ „Мир” в жилищен комплекс № 1 в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Василев Рачев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тошка Любомирова Горанова

СЕКРЕТАР:

Борислава Кирилова Богоева

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Петров Катански

 

Илия Тодоров Филипов

 

Борис Ангелов Занев

 

Росен Руменов Коларов
6. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000006 с адрес  гр.Козлодуй, СОУ „Христо Ботев” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Кузманова Тирикова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боянка Цветанова Ламбова

СЕКРЕТАР:

Камелия Йорданова Маринова

ЧЛЕНОВЕ:

Марина Славова Ангелова

 

Ивайло Коцов Коцов

 

Йордан Грозданов Стоименов

 

Павлина Томова Вачева

 

Надежда Стойкова Андреева

 

Димитрина Цветанова Петрова


7. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000007 с адрес гр.Козлодуй, ул. „П.Р.Славейков” № 6, ЦДГ „Слънчице” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Генка Иванова Вашкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румен Найденов Костов

СЕКРЕТАР:

Ваня Илиева Стефанова

ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Цветанов Герасимов

 

Виолета Николова Спасова

 

Миглена Иванова Николова

 

Ивайло Иванов Даков


8. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000008 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 22, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иванка Стефанова Кръстева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милозина Иванова Младенова

СЕКРЕТАР:

Анета Маринова Калева

ЧЛЕНОВЕ:

Стела Драгомирова Мариновска

 

Сергей Богданов Стаменов

 

Любен Иванов Велков

 

Павлин Петров Цаконски

 

Милка Григорова Томова

 

Красимир Тодоров Кривошиев9. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000009 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 22, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Георгиева Петкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Антонова Георгиева

СЕКРЕТАР:

Анелия Боянова Пунчева

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Кирилов Калев

 

Евгения Цанова Николова

 

Даниела Георгиева Лазарова

 

Петрана Ангелова Сайванска

 

Радка Владимирова Свиленова

 

Красимир Кирилов Рангелов


10. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000010 с адрес  гр.Козлодуй, ул. „Освободител” № 50, ПГЯЕ „Игор Курчатов” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Димитрова Миткова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бранимир Людмилов Методиев

СЕКРЕТАР:

Дилян Пламенов Димитров

ЧЛЕНОВЕ:

Стела Данчова Алексиева

 

Елеонора Звезделинова Дикова

 

Даниела Александрова Цолова

 

Валери Георгиев Илиев

 

Цветан Владимиров Бънков

 

Геолина Маринова Стефанова


11. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000011 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 2, Дом на Енергетика в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ралица Иванова Бешировска

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Детелина Ангелова Паскова

СЕКРЕТАР:

Анелия Николова Цветкова

ЧЛЕНОВЕ:

Анита Емилова Еленчева

 

Камелия Лазарова Хърлечанова

 

Славчо Томов Вашков

 

Валентина Славчева Тодева

 

Владимир Росенов Казаков

 

Валери Борисов Вълчев12. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000012 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вержиния Тодорова Замфирова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Ангелов Иванов

СЕКРЕТАР:

Светла Димитрова Попова

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Маринов Иванов

 

Иван Маринов Попов

 

Надя Стефанова Свинярова

 

Петьо Валериев Андреев

 

Илия Монов Рачев

 

Светла Тотева Синева


13. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000013 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Стефанов Владов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галя Валериева Симеонова

СЕКРЕТАР:

Иванчо Димов Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Величкова Такова

 

Валери Луканов Вълков

 

Емилия Христова Свинярова

 

Искра Цветанова Овчарова
14. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000014 с адрес гр.Козлодуй, ул. „Свилен Русев” № 27, НУ „Васил Левски” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елеонора Павлова Горанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Иванова Цолова

СЕКРЕТАР:

Анита Сашева Узунова

ЧЛЕНОВЕ:

Станислава Петрова Цветанова

 

Димитър Ангелов Цветанов

 

Петър Петров Петров

 

Станка Иванова Братова


15. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000016 с адрес с.Хърлец, ул. „Цар Освободител” № 45, Квартален клуб /Бежанска махала/ в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Владислав Тошков Сарачинов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Владимир Тодоров Свиняров

СЕКРЕТАР:

Ели Валериева Занева

ЧЛЕНОВЕ:

Малина Петкова Бадева

 

Георги Славчев Георгиев

 

Олга Йосифова Стефанова

 

Валентина Ангелова Русова


16. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000017 с адрес с.Хърлец, ул. „Георги Димитров”  № 36, Народно читалище „Никола Вапцаров-1927” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Вера Огнянова Сарачинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Емилова Прунечева

СЕКРЕТАР:

Татяна Валериева Занева

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Михайлова Войкова

 

Петър Валериев Петров

 

Лилия Митова Григорова

 

Галя Стоянова Гавазка


17. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000018 с адрес с.Хърлец, ул. „Георги С. Раковски” № 13, Здравна служба в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емилия Маринова Сарачинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бистра Венциславова Занева

СЕКРЕТАР:

Анета Тодорова Плешоева

ЧЛЕНОВЕ:

Румяна Величкова Бънкова

 

Силвия Петкова Кирилова

 

Теменуга Динова Йонова

 

Пенка Нинова Шуева
18. Избирателна секция № 062000019 с адрес с.Гложене, ул. „Ленин”, клуб „969” в състав 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Биляна Благомирова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Георгиева Цекова

СЕКРЕТАР:

Анка Кирилова Попова

ЧЛЕНОВЕ:

Людмила Светлозарова Върбанова

 

Иво Йорданов Стефанов

 

Соня Тодорова Довицова

 

Димитър Опров Симов

19. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000020 с адрес с.Гложене, ул. „Паисий Хилендарски” № 3, ОУ „Христо Ботев” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Иванова Маринова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Кръстева Ганчева

СЕКРЕТАР:

Любомир Трайков Туков

ЧЛЕНОВЕ:

Валя Йончева Петкова

 

Красимира Ангелова Горанова

 

Десислава Петрова Йорданова

 

Иванка Лазарова Василева
20. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000021 с адрес с.Гложене, ул. „Христо Ботев” № 22,Административна сграда на кметството в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миглена Бориславова Дионисиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиян Илиев Монов

СЕКРЕТАР:

Евдокия Тодорова Ламбова

ЧЛЕНОВЕ:

Диляна Николова Христова

 

Петя Бориславова Тончева

 

Митка Иванова Томова

 

Милчо Димитров Христов
21. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000022 с адрес с.Гложене, ул. Маршал Бирюзов” № 77, ОДЗ „Радост” в състав 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Райко Петров Трайков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Илиев Петров

СЕКРЕТАР:

Марио Ивов Йорданов

ЧЛЕНОВЕ:

Малина Качова Иванова

 

Нели Декова Маринова

 

Лиляна Георгиева Иванова

 

Владимир Благоев Маринов


22. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000023 с адрес с.Бутан,  ул. „Гроздан Пешов” № 27, Клуб в квартал „Надежда” в състав от 9 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валери Христов Каменов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Тодоров Дойнов

СЕКРЕТАР:

Лилия Александрова Димитрова

ЧЛЕНОВЕ:

Владислава Христова Борисова - Върбанова

 

Тихомир Трифонов Богданов

 

Гълъбин Валериев Андреев

 

Василка Сладунова Борисова

 

Лилия Цветанова Бенковска - Иванова

 

Мариана Коцева Пешева23. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000024 с адрес с.Бутан, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Марияна Маринова Попова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Найденов Стефанов

СЕКРЕТАР:

Светла Кънова Личковска

ЧЛЕНОВЕ:

Данка Йосифова Дикова

 

Веселина Василева Филипова

 

Тихомир Иванов Горанов

 

Лъчезар Кирилов Стоянов
24. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000025 с адрес с.Бутан,  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Симеонов Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Искра Андреева Цветкова

СЕКРЕТАР:

Румяна Спасова Опрова

ЧЛЕНОВЕ:

Елеонора Георгиева Славкова

 

Величка Кръстева Цветкова

 

Анка Йоскова Цветкова

 

Анула Лазарова Найденова25. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000026 с адрес с.Бутан,  ул. „Георги Димитров” № 80, ЦДГ „1 – ви юни” в състав от 7 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Илиева Борисова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитрина Илиева Алексиева

СЕКРЕТАР:

Румяна Кирилова Зафирова

ЧЛЕНОВЕ:

Димитрина Евстатиева Шереметиева

 

Петя Петкова Крушовенска

 

Детелина Лазарова Тошковска

 

Петрана Иванова Денкова
26. Назначава Секционна избирателна комисия в Избирателна секция № 062000027 с адрес с.Крива бара,  ул. „Георги Димитров” № 45, НУ „Гео Милев” в състав от 5 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Страхил Цветков Иванов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Атанасова Димитрова

СЕКРЕТАР:

Кирил Петров Филипов

ЧЛЕНОВЕ:

Христина Тошева Михайлова

 

Атанас Димитров Христов27. Назначава Подвижна секционна избирателна комисия в подвижна избирателна секция  № 062000015 в състав 5 члена, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анатолий Георгиев Димитров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Иванов Цолов

СЕКРЕТАР:

Наташка Павлова Стаменова

ЧЛЕНОВЕ:

Надежда Николова Спасова

 

Славчо Георгиев Стефанов


28. Секционните избирателни комисии, включително подвижната секционна избирателна комисия  встъпват в правомощията си на  27 септември 2011 год.

29. Утвърждава списък на резервни членове на Секционните избирателни комисии, включително Подвижната секционна избирателна комисия в община Козлодуй предложени от парламентарно представените политически партии и коалиции, както следва:


На ПП ГЕРБ

1. Камелия Йорданова Маринова

2. Георги Маринов Зайков

3. Кирил Милков Кърлиев

4. Паола Койчева Маринова

5. Петър Бойков Горанов

6. Цветан Маринов Кюланов

7. Божидар Цветанов Русов

8. Николай Яворов Томов

9. Даниела Яворова Михайлова

10. Явор Томов Кръстев

11. Ивалина Христова Маринкова

12. Цветан Иванов Петров

13. Владимир Любимов Николов

14. Нина Иванова Владимирова

15. Красимир Цветков Николов

16. Емил Георгиев Цветанов

17. Мая Христова Маринова

18. Васка Величкова Тодорова

19. Лидия Цветанова Георгиева


На КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

1.Цветана Маринова Станоева

2. Татяна Христова Ненчева

3. Стоян Ненов Дерменджиев

4. Кръстьо Ангелов Окяшев

5. Тотьо Дечков Синев

6. Йордан Стефанов Добрев

7. Лилия Христова Маринова

8.Мария Димитрова Добрева

9.Борис Трендафилов Тошев

10.Стела Димова Бачийска

11.Николай Георгиев Митрев

12.Илия Йончев Голев

13.Елеонора Владимирова Евстатиева

14. Наталия Янкова Величкова

15.Андрей Николов Джурков

16.Дашо Тодоров Райков

17.Илия Тодоров Свиняров

18.Стефка Митева Ликуриева

19.Александър Константинов Цолов

20.Гергана Ангелова Рошкова

21.Лиляна Христова Букоева

22.Боряна Цветанова Боянова

23.Ангел ЙотовХристов

24.Борислав Софрониев Кънчев

25.ТодорАлександров Първанов

26.Лъчезар Илиев Найденов

27.Кирил Иванов Опров

28.Ирена Валериева Костова

29.Владислава Валериева Димитрова


На ПП „АТАКА”

1. Нина Красимирова Рангелова

2. Габриела Димитрова Георгиева

3. Татяна Величкова Никова


На СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

1. Михаил Иванов Тасев

2. Антоанета Димитрова Йовчева

3. Людмил Димитров Димитров

4. Мария Тодорова Иванова

5. Валери Страхилов Петров

6. Станимир Венциславов Занев


На ПП „НДСВ”

1. Ирена Ганчова Христова

2. Чавдар Петров Христов

3. Анелия Енчева Ангелова

4. Лъчезар Кирилов Стоянов


Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева


ЗА СЕКРЕТАР:

Мирослав Ангелов

Публикувано на 26.09.2011 год. в 20:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?