РЕШЕНИЕ №116 / 26.09.2011


Общинска избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 116
гр. Козлодуй, 26.09.2011 год.
ОТНОСНО:   Определяне на член на ОИК Козлодуй, който да подпише решенията на комисията за образуване на подвижна секционна избирателна комисия и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии в община Козлодуй в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


На основание чл. 20, ал. 6 от Изборния кодекс и предвид отсъствието на секретаря и заместник-председателя на Общинската избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

Р Е Ш И:


Определя Мирослав Петров Ангелов, член на ОИК - Козлодуй, който да подпише решенията на комисията за образуване на подвижна секционна избирателна комисия в община Козлодуй и за назначаване на секционните избирателни комисии в община Козлодуй.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

ЗА СЕКРЕТАР:

Мирослав АнгеловПубликувано на 26.09.2011 в 18.30 часа

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?