РЕШЕНИЕ №117 / 26.09.2011


Общинска избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 117
гр. Козлодуй, 26.09.2011 год.


ОТНОСНО:   Образуване на подвижна секционна избирателна комисия в община Козлодуй  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


На основание чл. 176, ал.3, вр. ал. 1 от ИК и решение № 69 от 01.09.2011 год. на ОИК - Козлодуй и с оглед получено писмо вх. № 27 от 26.09.2011 год. от заместник кмета на община Козлодуй, съгласно което в законовия срок по чл.176 от ИК до 22.09.2011 год. в община Козлодуй са подадени от избиратели 27 /двадесет и седем/ редовни заявления по образец, Приложение № 19 от изборните книжа за гласуване с подвижна избирателна урна в община Козлодуй, Общинска избирателна комисия – Козлодуй


Р Е Ш И:


ОБРАЗУВА подвижна секционна избирателна комисия в община Козлодуй  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с № 062000015 в състав от 5 члена, включително председател, заместник-председател и секретар.

Възлага на секретаря на ОИК – Козлодуй да изпрати препис от решението на кмета на община Козлодуй.


Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана ДобреваЗА СЕКРЕТАР:

Мирослав АнгеловПубликувано на 26.09.2011 в 18.30 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook