РЕШЕНИЕ №118 / 05.10.2011

Общинска избирателна комисия  Козлодуй
РЕШЕНИЕ
№ 118
Козлодуй, 05.10.2011ОТНОСНО:  Назначаване комисия по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Общинската избирателна комисия с вх. № 32 от 05.10.2011 год. от и.д. кмет на община Козлодуй е постъпило писмено предложение за състава на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс в община Козлодуй. Към предложението са представени всички изискуеми документи по чл. 34, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал.4 от ИК, включително протокол за проведени консултации на 03.10.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на комисията по чл.242, ал.7 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.242, ал.7, вр. чл. 34, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 


Р Е Ш И:


Назначава комисия по чл.242, ал7 от Изборния кодекс в община Козлодуй за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Милен Станчев Рашков

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Христова Казакова

СЕКРЕТАР:                    Дарина Георгиева Василева

ЧЛЕНОВЕ:                      Соня Божкова Славкова

Валери Петров Игнатов

Десислав Трифонов Петров

Маруся Миладинова Мановска
Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Адриана ДобреваСЕКРЕТАР:
Соня Луканова


Публикувано на 05.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
facebook
 
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?