РЕШЕНИЕ №119 / 08.10.2011


Общинска избирателна комисия  КозлодуйРЕШЕНИЕ
№ 119
Козлодуй, 08.10.2011 год.ОТНОСНО:поправка на техническа грешка в и т.11 от Решение № 115 от 26.09.2011 г.на ОИК


Постъпило е писмо вх. № 37/07.10.2011 г. от местна коалиция „ГЕРБ – ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” подписано от представляващите Ангел Кольов Лалюв и Иво Тошков Симеонов, за допусната техническа грешка в т.11 от Решение № 115 от 26.09.2011 г. относно името на член на СИК, Камелия Лазарова Хърлечанова предложен от ПП „ГЕРБ”, като при изписване на бащиното име на члена е допусната техническа грешка и е записана с име Лазарова вместо Лъчезарова.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:


Допуска поправка на техническа грешка в т.11 от Решение № 115 от 26.09.2011 г. на член на СИК, Камелия Лазарова Хърлечанова предложен от ПП „ГЕРБ”, като при бащиното име на члена да се чете „Лъчезарова” вместо „Лазарова”.

Анулира издаденото удостоверение № 327 от 04.10.2011г. и вместо него се издаде ново с извършената поправка.Решението може да се обжалва, в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

 * Публикувано на 08.10.2011 в 15:00 часа


Търсене
facebook
 
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?