РЕШЕНИЕ №122 / 08.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 122
Козлодуй, 08.10.2011 год.

ОТНОСНО:  Определяне комисия от членове на ОИК, която да контролира провеждането на предизборната кампания в община Козлодуй по отношение поставянето на агитационни материали – плакати на регламентираните за това места в община Козлодуй и съставните кметства с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара


На основание чл. 33, ал. 1  т.17 от Изборния кодекс  Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И :


1. Определя състава на комисията да е от петима члена на ОИК.


2. Определя комисия в състав: Ангел Ангелов, Светослав Спасов, Надя Пашова, Светлана Плешоева и Елеонора Симеонова - членове  на ОИК.


3. Комисията  т. 2 до края на изборния процес в община Козлодуй да извършва периодични проверки за това участниците в местните избори на 23 октомври 2011г. поставят ли агитационни материали – плакати на местата определи за това съгласно нарочни заповеди на кмета на община Козлодуй и кметовете на кметствата с.Хърлец, с.Гложене, с.Бутан и с.Крива бара. За всяка от проверките да представи на ОИК констативен протокол.Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 дни от обявяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева

СЕКРЕТАР:

Соня Луканова


* Публикувано на 08.10.2011 в 15:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook