РЕШЕНИЕ №123 / 10.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 123
гр. Козлодуй, 10.10.2011 год
. ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидати  за общински съветници от листата на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ,ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.


В Общинската избирателна комисия с вх. № 40 от 10.10.2011 год. от Симеон Симеонов представляващ КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ,ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” е получено писмо, с което иска да бъдат регистрирани общо петдесет и двама застъпници на кандидатите от листата на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ,ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.

Посочени са всички изискуеми данни за всеки от застъпниците, съгласно решение № 653-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 19, във връзка с чл. 101 от  Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Козлодуй

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА застъпници на кандидати за общински съветници  от листата на КП „ЛИДЕР”, „ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ,ОТГОВОРНОСТ-НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както следва:№ по ред

Застъпник /име, презиме, фамилия/

Кандидат за общински съветник

1

Силва Славчова Иванова

Симеон Иванов Симеонов

2

Адриан Петров Христов

Симеон Иванов Симеонов

3

Борислав Николов Георгиев

Симеон Иванов Симеонов

4

Борислав Ангелов Иванов

Симеон Иванов Симеонов

5

Недка Кръстева Кръстева

Симеон Иванов Симеонов

6

Симеон Трендафилов Тошев

Симеон Иванов Симеонов

7

Станислава Найденова Иванова

Симеон Иванов Симеонов

8

Дилян Кирилов Желев

Биляна Симеонова Стояновска - Еленчева

9

Красимира Димова Начева

Биляна Симеонова Стояновска - Еленчева

10

Людмила Николова Василева

Биляна Симеонова Стояновска - Еленчева

11

Боряна Емилова Георгиева

Биляна Симеонова Стояновска - Еленчева

12

Христо Костов Лазаров

Биляна Симеонова Стояновска - Еленчева

13

Сашо Гоцов Диков

Биляна Симеонова Стояновска - Еленчева

14

Дилян Андреев Атанасов

Николай Крумов Петков

15

Радослав Йеротеев Динолов

Николай Крумов Петков

16

Иван Страхилов Николов

Николай Крумов Петков

17

Дилян Величков Коноратов

Николай Крумов Петков

18

Мария Иванова Кочовска

Николай Крумов Петков

19

Лилия Ангелова Цветанова

Николай Крумов Петков

20

Мариела Маринова Крачунова

Румен Стоянов Тихолов

21

Николина Благоева Димитрова

Румен Стоянов Тихолов

22

Мери Симеонова Динолова

Румен Стоянов Тихолов

23

Галя Цветанова Ценкова

Румен Стоянов Тихолов

24

Борислав Славчев Цветанов

Румен Стоянов Тихолов

25

Соня Петкова Еленкова

Румен Стоянов Тихолов

26

Николай Радославов Цветков

Венцислав Павлов Горанов

27

Пенка Стоилова Еленкова

Венцислав Павлов Горанов

28

Владимир Валериев Христов

Венцислав Павлов Горанов

29

Светлана Руменова Еленчева

Венцислав Павлов Горанов

30

Стефка Стоянова Марева

Венцислав Павлов Горанов

31

Красимир Ангелов Константинов

Румен Димитров Христов

32

Нина Славчева Николова

Румен Димитров Христов

33

Теодоси Петров Тодоров

Румен Димитров Христов

34

Огнян Николов Марев

Румен Димитров Христов

35

Ивалина Стоянчова Цаконска

Румен Димитров Христов

36

Ралица Миролюбова Русева

Марияна Тодорова Цолова

37

Ивалина Цветанова Василева

Марияна Тодорова Цолова

38

Кремена Красова Горанова

Марияна Тодорова Цолова

39

Йорданка Петкова Ангелова

Марияна Тодорова Цолова

40

Боряна Стефанова Димитрова

Марияна Тодорова Цолова

41

Константин Христов Лазаров

Огнян Борисов Белитов

42

Ивайло Иванов Маринов

Огнян Борисов Белитов

43

Борислав Тошков Бориславов

Огнян Борисов Белитов

44

Мариус Павлов Спасов

Огнян Борисов Белитов

45

Ивайло Стоянов Зафиров

Огнян Борисов Белитов

46

Анжела Иванова Петкова

Петко Методиев Петков

47

Соня Георгиева Цветкова

Петко Методиев Петков

48

Величка Сашева Иванова

Петко Методиев Петков

49

Добрин Иванов Димитров

Петко Методиев Петков

50

Иван Димитров Цолов

Дилян Руменов Йозов

51

Стела Георгиева Георгиева

Дилян Руменов Йозов

52

Георги Борисов Георгиев

Дилян Руменов ЙозовРешението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова* Публикувано на 10.10.2011 в 17:00 часа


Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook