РЕШЕНИЕ №124 / 12.10.2011


Общинска избирателна комисия  Козлодуй


РЕШЕНИЕ
№ 124
гр. Козлодуй, 12.10.2011 год
.ОТНОСНО: Промяна в състава на членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Козлодуй, назначени с решение № 115 от 26.09.2011 г. на ОИК Козлодуй


Постъпило е предложение с вх. № 44/12.10.2011 г. в ОИК  Козлодуй от Гълъб Борисов Кирилов, упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи " за община Козлодуй, област Враца, за освобождаване на членове на СИК в община Козлодуй, както следва: Теодора Херофимова Стоименова-секретар на СИК № 062000001, Сталин Манасиев Стоев-председател на СИК 062000002, Вяра Димитрова Маринова- секретар на СИК 062000003, Тоня Ивова Динолова-председател на СИК 062000004, Румен Василев Рачев- председател на СИК 062000005, Росен Руменов Коларов-член на СИК 062000005, Марияна Кузманова Тирикова-председател на СИК 062000006, Надежда Стойкова Андреева-член на СИК 062000006, Ивайло Иванов Даков-член на СИК 062000007, Иванка Стефанова Кръстева-председател на СИК 062000008, Павлин Петров Цаконски-член на СИК 062000008, Анелия Боянова Пунчева-секретар на СИК 062000009, Петрана Ангелова Сайванска-член на СИК 062000009, Радка Владимирова Свиленова-член на СИК 062000009, Валери Георгиев Илиев-член на СИК 062000010, Ралица Иванова Бешировска-председател на СИК 062000011, Валентина Славчева Тодева-член на СИК 062000011, Вержиния Тодорова Замфирова-председател на СИК 062000012, Петьо Валериев Андреев-член на СИК 062000012, Илия Монов Рачев-член на СИК 062000012, Валери Луканов Вълков-член на СИК 062000013, Анита Сашева Узунова-секретар на СИК 062000014, Юлиян Илиев Монов-зам.председател на СИК 062000021, Владимир Благоев Маринов-член на СИК 062000022, Василка Сладунова Борисова-член на СИК 062000023, Петя Петкова Крушовенска-член на СИК 062000026.

В предложението са посочени имена и данни за лицата, които ще заменят освободените членове, посочени по-горе. Изпълнени са изискванията на закона, досежно замяна членовете на СИК и е налице нужда от промяната с оглед обезпечаване протичането на изборния процес в община Козлодуй.


Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА: Теодора Херофимова Стоименова-секретар на СИК 062000001, Сталин Манасиев Стоев-председател на СИК 062000002, Вяра Димитрова Маринова- секретар на СИК 062000003, Тоня Ивова Динолова-председател на СИК 062000004, Румен Василев Рачев- председател на СИК 062000005, Росен Руменов Коларов-член на СИК 062000005, Марияна Кузманова Тирикова-председател на СИК 062000006, Надежда Стойкова Андреева-член на СИК 062000006, Ивайло Иванов Даков-член на СИК 062000007, Иванка Стефанова Кръстева-председател на СИК 062000008, Павлин Петров Цаконски-член на СИК 062000008, Анелия Боянова Пунчева-секретар на СИК 062000009, Петрана Ангелова Сайванска-член на СИК 062000009, Радка Владимирова Свиленова-член на СИК 062000009, Валери Георгиев Илиев-член на СИК 062000010, Ралица Иванова Бешировска-председател на СИК 062000011, Валентина Славчева Тодева-член на СИК 062000011, Вержиния Тодорова Замфирова-председател на СИК 062000012, Петьо Валериев Андреев-член на СИК 062000012, Илия Монов Рачев-член на СИК 062000012, Валери Луканов Вълков-член на СИК 062000013, Анита Сашева Узунова-секретар на СИК 062000014, Юлиян Илиев Монов-зам.председател на СИК 062000021, Владимир Благоев Маринов-член на СИК 062000022, Василка Сладунова Борисова-член на СИК 062000023, Петя Петкова Крушовенска-член на СИК 062000026 и анулира удостоверения с №№ 248,195,250,197,198,297,199,302,307,201, 311,256,317,318, 323,204,329, 205,335, 336,339,261,228,373,377 и 389 от 04.10.2011 г.


НАЗНАЧАВА: Росица Иванова Параскевова-секретар на СИК 062000001, Анита Милчева Янкова-председател на СИК 062000002, Елена Викторова Кунчева- секретар на СИК 062000003, Калинка Дилянова Николова-председател на СИК 062000004, Николина Цветкова Вълковска- председател на СИК 062000005, Анета Йорданова Коларова-член на СИК 062000005, Петър Матеев Кирилов-председател на СИК 062000006, Надежда Цветанова Стоева-член на СИК 062000006, Венцислав Светлинов Маринов-член на СИК 062000007, Светлана Петкова Маркова-председател на СИК 062000008, Полина Пенкова Цолова-член на СИК 062000008, Надя Димитрова Николова-секретар на СИК 062000009,Василена Георгиева Тодорова-член на СИК 062000009, Цветелина Павлова Чипева-член на СИК 062000009, Любимка Евгениева Каменова-член на СИК 062000010, Мирослав Цветанов Чипев-председател на СИК 062000011, Цветана Василева Атанасова-член на СИК 062000011, Цветомир Иванов Нечев-председател на СИК 062000012, Камелия Василева Тодорова-член на СИК 062000012, Русчо Иванов Янков-член на СИК 062000012, Огнян Николов Ефтимов-член на СИК 062000013, Таня Цветанова Николова-секретар на СИК 062000014, Цветомира Дилянова Монтянова-зам.председател на СИК 062000021, Величко Борисов Величков-член на СИК 062000022, Анели Георгиев Ангелов-член на СИК 062000023, Валтер Димитров Патенков-член на СИК 062000026


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Адриана Добрева
СЕКРЕТАР:

Соня Луканова

* Публикувано на 12.10.2011 в 15:00 часа


Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook